Program studiów EMBA

Studia “Executive Master of Business Administration” prowadzone są w INE PAN od 2008 roku. W ciągu ostatnich dwóch lat program  studiów przeszedł zasadniczą przebudowę zorientowaną na uczynienie z niego najbardziej nowoczesnego programu EMBA w Polsce. Naszą ofertę kierujemy do osób ambitnych, ciekawych, poszukujących inspiracji i niebojących się wyzwań, pragnących wyróżnić się i być krok przed konkurencją.

Program pierwszego semestru zbudowany jest według najlepszych, sprawdzonych wzorców i obejmuje główne bloki tematyczne składające się na trzon wiodących programów EMBA na całym świecie, przy czym treść poszczególnych przedmiotów odzwierciedla aktualny stan wiedzy i jest przekazywana w sposób atrakcyjny dla odbiorców, z naciskiem na pracę w zespołach i interakcje między słuchaczami i prowadzącymi. W drugim semestrze proponujemy przedmioty bardziej specjalistyczne, zaawansowane, prowadzone przez wybitnych ekspertów, pozwalające głębiej wniknąć w naturę zachodzących na rynkach i w organizacjach zmian, a także stawić czoła konkretnym problemom i wyzwaniom, przed jakimi stają współczesne organizacje w coraz bardziej konkurencyjnym i dynamiczniej zmieniającym się otoczeniu.

Kładziemy nacisk na wyjaśnianie sił i mechanizmów stojących za obserwowanymi zjawiskami lub procesami zachodzącymi
w przedsiębiorstwach i ich otoczeniu, traktując takie podejście jako podstawę podejmowania decyzji w dzisiejszym dynamicznym świecie.

Studia Executive Master of Business Administration, realizowane w INE PAN, jako pierwsze i jedyne studia EMBA w Polsce, zostały włączone do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, ze statusem kwalifikacji cząstkowej na poziomie 7. Polskiej Ramy Kwalifikacji i europejskich ram kwalifikacji.

Główne cele programu to:

  • pogłębienie i poszerzenie wiedzy menedżerskiej,
  • nauczenie stosowania nowoczesnych narzędzi analitycznych z zakresu zarządzania, marketingu, rachunkowości i finansów,
  • przygotowanie do analizy organizacji i otoczenia,
  • kształtowanie praktycznych umiejętności menedżerskich w zakresie różnych form relacji z otoczeniem,
  • nauka rozwiązywania konfliktów, komunikowania się, prowadzenia negocjacji,
  •  inicjowanie zmian.

Program studiów EMBA zakłada realizację następujących przedmiotów:

I Semestr studiów EMBA
Lp.Nazwa przedmiotu/modułu kształceniaRodzaj zajęć dydaktycznych*O/F Liczba godzinPunkty ECTS
1Zarządzanie strategicznewykładO203
2Business Process Managementwykład i ćwiczeniaO203
3Zarządzanie finansami
przedsiębiorstwa
wykład i ćwiczeniaO202
4Raportowanie finansowe wykład i ćwiczeniaO151
5Doktryna jakościwykładO101
6Psychologia w zarządzaniu organizacjąwykład i warsztatyO202
7Negocjacjewykład i warsztatyO151
8Zaawansowane metody zarządzania projektamiwykład i warsztatyO202
9Statystyka w biznesiećwiczeniaO101
10Metodyka pisania pracy dyplomowejwykładF3
11Wystąpienia publiczne w biznesiewarsztatyO101
12Public Relationswykład i ćwiczeniaO101

Łączna liczba godzin zajęć: 173
Łączna liczba punktów ECTS: 18

* – “O” przedmiot obowiązkowy do zaliczenia studiów, “F” przedmiot fakultatywny.

II Semestr studiów EMBA
Lp.Nazwa przedmiotu/modułu kształceniaRodzaj zajęć dydaktycznych*O/F Liczba godzinPunkty ECTS
1Strategie kooperacjiwykład i ćwiczeniaO101
2Zrównoważony rozwój i raportowanie ESGwykład i ćwiczeniaO102
3Marketing strategicznywykład i ćwiczeniaO151
4Analiza finansowawykład i ćwiczeniaO151
5Controlling biznesowywykład i ćwiczeniaO151
6Bezpieczeństwo w biznesiewykład i ćwiczeniaO101
7Transformacja cyfrowa przedsiębiorstwwykład i ćwiczeniaO101
8Work-Life Balancewykład i ćwiczeniaO101
9PrzywództwowarsztatyO202
10Zarządzanie zmianąwykład i ćwiczeniaO101
11Modele biznesowe i myślenie innowacyjnewarsztatyO101
12Ocena projektów inwestycyjnychwykład i ćwiczeniaO101
13Przedmiot fakultatywnywykład i ćwiczeniaF5
14Praca podyplomowakonsultacje indywidualneO4

Łączna liczba godzin zajęć: 150
Łączna liczba punktów ECTS: 14+4

* – “O” przedmiot obowiązkowy do zaliczenia studiów, “F” przedmiot fakultatywny.