Wykładowcy

Naszymi wykładowcami są najwyższej klasy specjaliści, kadra naukowa renomowanych instytucji (Polskiej Akademii Nauk, Szkoły Głównej Handlowej i in.) oraz praktycy specjalnie dobrani pod kątem doświadczenia zawodowego i szkoleniowego. Odpowiadając na oczekiwania naszych słuchaczy, od wykładowców wymagamy łączenia bogatego doświadczenia praktycznego z ugruntowaną wiedzą teoretyczną.

Obok regularnych zajęć proponujemy słuchaczom tzw. wykłady specjalne. Wśród osób, które dotąd je prowadziły można wymienić profesorów: Marka Belkę, Grzegorza Kołodkę, Witolda Orłowskiego, Jerzego Osiatyńskiego, Jerzego Hausnera,  Dariusza Filara, Michała Kleibera, Kazimierza Łaskiego i Zdzisława Sadowskiego, a także twórcę sukcesu mBanku, prezesa Sławomira Lachowskiego.

prof. dr hab. Maria Aluchna

profesor zwyczajny Katedrze Teorii Zarządzania Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Kierownik Centrum Badań nad Odpowiedzialnym Biznesem przy Katedrze Teorii Zarządzania SGH i Podyplomowych Studiów Zarządzania Produktami Usługami przy Katedrze Teorii Zarządzania SGH. Specjalizuje się w problematyce ładu korporacyjnego, społecznej odpowiedzialności biznesu i zarządzania strategicznego. Stypendystka między innymi Deutscher Akademischer Austauschdienst (pobyt na Universität Passau), Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta (pobyt na Columbia University), Soros Foundation, Volkswagen Foundation i Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Stażystka London Metropolitan Business School oraz Sydney University School of Business. Obecnie prowadzi zajęcia między innymi z Nadzoru korporacyjnego, Odpowiedzialnego Zarządzania i Zarządzania strategicznego, a także zajęcia z zakresu wybranych zagadnień zarządzania i ładu korporacyjnego na studiach MBA, podyplomowych, doktoranckich, magisterskich, licencjackich oraz w ramach szkoleń dla przedsiębiorstw. Opiekun akademicki grup studentów SGH na międzynarodowe konkursy zarządzania (case competition) oraz wykładowca Summer University Warsaw SGH Gościnnie wykładała między innymi na Cambridge University, Nottingham Business School, BPP University College, ZHAW School of Management and Law (Winterthur) oraz Universidad Internacional de Cataluña. Członek European Corporate Governance Institute (ECGI), International Corporate Governance Society (ICGS), Finance Watch, European Academy of Management (EURAM), Academy of International Business (AIB), a także Rady Naukowej Kolegium Zarządzania i Finansów SGH oraz kolegiów redakcyjnych w czasopismach “International Journal of Corporate Social Responsibility”, „European Journal of Economics and Management”, „Journal of Knowledge Globalization”, „Przegląd Organizacji i e-Mentor. Autorka wielu publikacji w tym monografii (m.in. Własność a corporate governance. Systemy, rynki, przedsiębiorstwa, Polish Corporate Governance, Kierunki rozwoju polskich grup kapitałowych. Pespektywa międzynarodowa oraz Mechanizmy corporate governance w spółkach giełdowych), współautorka monografii Kooperencja przedsiębiorstw w dobie globalizacji. Wyzwania strategiczne, uwarunkowania prawne, redaktorka dwóch monografii w języku angielskim (Transforming Governance (wyd. Gower) oraz Dynamics of Corporate Social Responsibility (wyd. Springer), współredaktorka książki Zarządzanie japońskie. Ciągłość i zmiana, artykułów w czasopismach polskich i zagranicznych. Ekspert Ministerstwa Rozwoju do oceny wniosków w Programie Operacyjnym Inteligentna Gospodarka 2016-2020. Współpracuje z kancelarią prawną Głuchowski, Siemiątkowski i Zwara w zakresie ładu korporacyjnego.

prof. dr hab. Maria Aluchna
prof. dr hab. Andrzej Blikle

Profesor w Instytucie Podstaw Informatyki PAN, członek Europejskiej Akademii Nauk (Akademia Europaea) członek honorowy i były prezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego. W latach 1990-2010 prezes zarządu A. Blikle Sp. z o.o., dziś członek rady nadzorczej. Członek blisko 30 organizacji w tym Komitetu Mazowieckiej Nagrody Jakości, Rady Języka Polskiego PAN i Rady Fundacji FOR. Prezes stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych i honorowy prezes Centrum im. Adama Smitha. „Człowiek Jakości Roku 2010” przyznany przez Kongres polskich Menedżerów Jakości ISO POLAND 2011. Prowadzi własną firmę doradczą.

prof. dr hab. Andrzej Blikle
dr Leszek Borowiec

Doktor nauk ekonomicznych, specjalność: rachunkowość i finanse. Adiunkt w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie, gdzie kieruje Katedrą Rachunkowości. Prowadzi wykłady i szkolenia, jest konsultantem przedsiębiorstw z zakresu rachunkowości zarządczej, controllingu oraz finansów, współpracując m. in. z firmą Ernst&Young. Prowadzi badania w zakresie pomiaru efektywności organizacji z wykorzystaniem miar finansowych i niefinansowych, autor ponad 50 publikacji naukowych z dziedziny rachunkowości i finansów, w tym monografii „Controlling w realizacji usług publicznych gminy” (Wolters Kluwer, 2007). Od wielu lat współpracuje z biznesem, pełniąc kierownicze funkcje w obszarze rachunkowości i finansów. W latach 2011-2013 był Członkiem Zarządu, Dyrektorem Ekonomiczno-Finansowym w jednej ze spółek Grupy Kapitałowej PKN ORLEN. Aktualnie pełni funkcję Dyrektora Zarządzającego Pionem Finansów Poczty Polskiej SA, łącząc pracę naukowo – badawczą z praktyką.

dr Leszek Borowiec
Miłosz Brzeziński

Mentor AIP Business Link, członek rady ekspertów ośrodka analitycznego THINKTANK, certyfikowany coach International Coaching Community, wykładowca akademicki. Konsultant biznesowy, współpracujący z firmami na całym świecie.

Opublikował dziesiątki artykułów dotyczących zastosowania psychologii w biznesie. Jest autorem prowokujących książek dotyczących wdrażania zmian w środowisku pracy i środowisku domowym, m.in.: „Pracować i nie zwariować”,  „Biznes czyli sztuka budowania relacji”, „Życiologia”, „Jak pies z Kotem” oraz „Głaskologia”. Gościnnie pojawił się także w pozycji „Dekalog Szczęścia”, jako ekspert w zakresie porządkowania otoczenia biznesowego.

Miłosz Brzeziński
Piotr Caliński

Piotr Caliński – właściciel firmy „Doradztwo gospodarcze, Bezpieczeństwo biznesu”.

Wieloletni pracownik struktur bezpieczeństwa wewnętrznego służby kryminalnej, przestępczości gospodarczej i dochodzeniowej, zarządzania kryzysowego i antyterroryzmu, infrastruktury krytycznej oraz doradca i praktyk biznesowy w zakresie audytu, zarządzania ryzykiem, compliance, kontroli zarządczej, ochrony informacji i danych osobowych, transparentności biznesu. Wykładowca akademicki
i szkoleniowiec w tych obszarach.

W latach 1991-2006 Komendant Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, w okresie 2001-2004 odpowiedzialny za nadzór nad wybranymi jednostkami terenowymi Policji, współpracę z Parlamentem i Komitetem Doradczym KGP, analizę zarządzania i strategię rozwoju Policji oraz audyt Departamentu Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego MSWiA. W latach 2001 – 2006 przedstawiciel polskiej Policji w międzynarodowych instytucjach, akademiach i organizacjach kadrowo-szkoleniowych: AEPC (Stowarzyszenie Europejskich Kolegiów Policyjnych), MEPA (Środkowoeuropejska Akademia Policyjna), CEPOL (Europejska Akademia Policyjna). Autor Rządowego programu zapobiegania przestępczości samochodowej i ubezpieczeniowej. Wyróżniany polskimi odznaczeniami; Kawaler Narodowego Orderu Zasługi Republiki Francuskiej.

Zdobyte doświadczenie stało się podstawą do prowadzenia działalności w zakresie doradztwa gospodarczego i zarządzania podmiotami, firmami i organizacjami, zajmującymi się ochroną biznesową, w tym wywiadem gospodarczym i analizą ryzyka, a także sferą bezpieczeństwa wewnętrznego, ochrony terytorialnej, obiektowej, osobowej oraz ochrony informacji.

Od 2009 roku zatrudniony w Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., gdzie stworzył, a następnie zarządzał, Biurem Audytu Wewnętrznego. W 2010 r. został Prezesem Zarządu spółki teleinformatycznej PSE Info, w Grupie Kapitałowej PSE S.A., z zadaniem przeprowadzenia jej inkorporacji. Od czerwca 2011 r. odpowiedzialny za przygotowanie Programu Antykorupcji w Grupie Kapitałowej PSE S.A., a następnie Koordynator Systemu Zapobiegania Korupcji i Nadużyciom w GK PSE S.A.; w 2016r. stworzył nową strukturę Departamentu Audytu i Bezpieczeństwa PSE SA.

Od 2016 do czerwca 2018 roku Członek Zarządu Stowarzyszenia ekspertów ds. przeciwdziałania oszustwom, nadużyciom gospodarczym i korupcji – ACFE (Międzynarodowe Stowarzyszenie Ekspertów ds. Przeciwdziałania Oszustwom, Nadużyciom Gospodarczym i Korupcji) Poland Chapter #183.

Piotr Caliński
Piotr Cieszewski

Ukończył Uniwersytet Gdański (Wydział Ekonomiczny, kierunek Transport i Logistyka) Przez 10 lat menadżer w korporacji budowlanej Skanska, w roku 2015 ekspert w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju. Komentuje wydarzenia związane z tematyka górską, społeczną i gospodarczą w stacjach telewizyjnych. Obecnie prowadzi zajęcia z przywództwa na Uczelni Łazarskiego w Warszawie, Politechnice Białostockiej, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, a także prowadzi szkolenia w firmach i urzędach. Trener przywództwa i profesjonalny mówca specjalizujący się w przemówieniach inspiracyjno – motywacyjnych, a także wykładach biznesowych dotyczących przywództwa, pracy zespołowej, zmiany i osiągania celów. Jego przemówienia, wygłoszone do ponad 90 tysięcy uczestników, to mieszanka doświadczenia, siły, wrażliwości i pasji. Dzieli się również tym doświadczeniem szkoląc w firmach z umiejętności przemawiania i prowadząc zajęcia z wystąpień publicznych. W 2002 r. został najmłodszym dyrektorem oddziału w stu dwudziestoletniej historii jednej z największych korporacji budowlanych świata i zarządzał grupą ponad 600 pracowników. Razem z pracownikami oddziału pozyskał i zrealizował w Polsce 70 inwestycji drogowych i mostowych  – kontrakty od 1 mln do ponad 100 mln zł. W ramach tej korporacji jako pierwszy dyrektor w Polsce awansował na stanowisko project managera kobietę. Prowadzony przez niego oddział budownictwa drogowo – mostowego osiągał bardzo wysokie wskaźniki w badaniach zaangażowania i satysfakcji pracowników, prowadzonych przez niezależny Instytut Gallupa. Maratończyk, taternik – zdobywca min. Mount Everest. Ambasador akcji charytatywnej Szlachetna Paczka i Fundacji Ronalda McDonalda. W 2013 r. wniósł flagę Szlachetnej Paczki na najwyższą górę świata. Członek Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówczyń i Mówców.

Piotr Cieszewski
dr Rafał Cieślik

Doktor ekonomii w zakresie nauk o zarządzaniu, adiunkt w Katedrze Finansów i Rachunkowości. Działalności dydaktyczno-naukową koncentruje głównie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Należy do wąskiego grona polskich naukowców specjalizujących się w zakresie oceny wiarygodności informacji finansowej. Jako jeden z pierwszych wprowadził do polskiej nauki podstawy metodologiczne oceny „jakości zysku” oraz podstawy metodologiczne detekcji manipulacji księgowych. Autor licznych artykułów opublikowanych zarówno w kraju, jak  i za granicą oraz współautor czterech monografii: „Finanse firmy, jak zarządzać kapitałem (2012)”, „Finanse organizacji gospodarczych bez tajemnic (2015)”, „Finanse firmy w decyzjach menedżerskich (2016)” oraz „Projekty inwestycyjne, Planowanie, Budżetowanie, Ocena efektywności (2016)”.

Swoją działalność dydaktyczno-naukową wzbogaca dużym doświadczeniem praktycznym zdobytym, jako konsultant w zakresie rachunkowości międzynarodowej, controllingu i finansów przedsiębiorstw. Łącząc doświadczenie praktyczne i wiedzę merytoryczną prowadzi także działalność szkoleniową i doradczą, współpracując z międzynarodowymi firmami audytorskimi oraz szkoleniowymi. Jest autorem wielu opracowań i raportów doradczych z zakresu wycen przedsiębiorstw, restrukturyzacji, połączeń przedsiębiorstw oraz projektowania przedsięwzięć rozwojowych. Jest także autorem ekspertyz z dziedziny finansów i rachunkowości przygotowywanych dla potrzeb postępowań sądowych.

Do 2016 pełnił funkcję sekretarza redakcji czasopisma naukowego „Zarządzanie. Teoria i praktyka” a obecnie jest członkiem Kolegium Redakcyjne Wydawnictwa Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie oraz członkiem Kolegium Redakcyjnego International Journal of Finance, Economics & Trade (IJFET). W roku 2015 został odznaczony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej medalem brązowym za długoletnią służbę a w  roku 2016  medalem Komisji Edukacji Narodowej.

dr Rafał Cieślik
dr Lidia D. Czarkowska

Adiunkt w Katedrze Nauk Społecznych Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie; dyrektor Centrum Coachingu i Mentoringu, kierownik studiów podyplomowych Coaching profesjonalny. Posiada szeroką, popartą długoletnią praktyką wiedzę z zakresu psychologii, socjologii, zarządzania, komunikacji organizacyjnej, motywacji, budowania zespołów, rozwiązywania konfliktów, coachingu oraz rozwoju potencjału człowieka. Pracuje metodami coachingowym z członkami zarządu, menedżerami najwyższego szczebla, profesjonalistami i całymi zespołami.

Z wykształcenia psycholog, socjolog i pedagog z zamiłowania taterniczka, trener, akredytowany coach i superwizor Izby Coachingu. Szczęśliwa mama czwórki dzieci. Redaktor naukowy punktowanego czasopisma Coaching Review. Autorka dwóch książek Antropologia ekonomiczna i Nowy profesjonalizm. Pod jej redakcją ukazało się osiem monografii z cyklu Coaching jako…

dr Lidia D. Czarkowska
dr Katarzyna Dębkowska

Pracownik Katedry Informatyki Gospodarczej na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej. Posiada bogaty dorobek badawczy i dydaktyczny w obszarze stosowania metod ilościowych w praktyce gospodarczej. Jej badania naukowe dotyczą przedsiębiorczości i szeroko rozumianej innowacyjności przedsiębiorstw. Swoją uwagę badawczą koncentruje głównie na wykorzystaniu metod statystycznych w budowaniu metodyki oceny modeli biznesu. Kolejny obszar zainteresowań naukowych i praktycznych to wykorzystanie badań typu foresight. Była członkiem zespołu badawczego przy projektach: „Foresight technologiczny «NT FOR Podlaskie 2020». Regionalna strategia rozwoju nanotechnologii” oraz „Narodowy Program Foresight – wdrożenie wyników”. Przeprowadzała badania dla Mazowieckiego Centrum Informacji Gospodarczej pod nazwą „Regionalny foresight gospodarczy. Scenariusze wzrostu gospodarczego województwa mazowieckiego”. Autorka wielu publikacji naukowych związanych z modelami biznesu, upadłością przedsiębiorstw, foresightem gospodarczy i technologicznym. Odbyła staż naukowy w Manchester Institute of Innovation Research University of Manchester. Posiada doświadczenie w praktyce gospodarczej jako członek Rady Nadzorczej jednej z białostockich spółek z o.o. Jest członkiem zarządu komercyjnej firmy badawczej – Instytutu Badań i Analiz VIVADE Sp. z o.o. – realizującej badania społeczne i gospodarcze. Członek Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, IEEE Engineering Management Society, International Society for Manufacturing, Service and Management Engineering. Sekretarz Rady Naukowej Oddziału TNOiK w Białymstoku. Redaktor statystyczny czasopisma naukowego Engineering Management in Production and Services.

dr Katarzyna Dębkowska
dr hab. Bartosz Grucza

Pracownik Katedry Transportu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, w latach 2013-2016 kanclerz SGH, w latach 2006-2008 kanclerz Akademii Medycznej w Warszawie i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Absolwent SGH i wieloletni pracownik Katedry Zarządzania Projektami Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, współtwórca i wykładowca Podyplomowych Studiów Zarządzania Projektami SGH. Kierownik projektów i konsultant w dziedzinie zarządzania projektami, w tym finansowanymi ze środków UE. Członek międzynarodowej grupy ekspertów powołanej w celu doskonalenia europejskich metodyk zarządzania projektami. Menedżer, od kilkunastu lat wdrażający projekty w przedsiębiorstwach prywatnych i instytucjach publicznych. Współautor szeregu publikacji i popularnych podręczników z zakresu zarządzania i zarządzania projektami. Członek i były Prezes Zarządu Stowarzyszenia Menedżerów Projektów, członek PMI i IPMA, propagator idei zarządzania projektami w środowisku akademickim, biznesowym i społecznym.

dr hab. Bartosz Grucza
Marcin Gruszka

Całą karierę zawodową związany z branżą Public Relations. PRowiec największych marek technologicznych jak Allegro, PLAY, Booksy, Orange. Znany w środowisku głównie przez nieszablonowe i innowacyjne podejście do komunikacji. Doświadczony praktyk, strateg, juror prestiżowych Złotych Spinaczy, laureat wielu nagród branżowych, popularny technologiczny podcaster, nazywany w branży „ikoną” polskiego PR.

Marcin Gruszka
dr Michał Jasieński

Michał Jasieński – absolwent UJ i Harvard University (PhD). W latach 1985-1998 studiował, prowadził prace badawcze i zajęcia dydaktyczne jako post-doctoral fellow oraz pełnił funkcje akademickie (resident tutor, assistant dean of student of Harvard Summer School) na Harvard University. Od 2005 roku, profesor nadzw. w WSB-NLU w Nowym Sączu, gdzie prowadzi wykłady nt. zarządzania innowacjami, zachowań organizacyjnych, przywództwa,  modeli biznesowych oraz metod kreatywności i krytycznego myślenia. W latach 2007-9 dziekan wydziału w WSB-NLU. W latach 2010-12 oraz 2012-14 był koordynatorem projektów w ramach programu “Kreator Innowacyjności”. Założył Centrum Innowatyki WSB-NLU, zajmujące się szkoleniami i pracą badawczą w zakresie innowacyjności. Prowadził warsztaty/szkolenia nt. innowacyjności i zarządzania wiedzą w Danii, Islandii, Kazachstanie, Turcji, USA oraz w wielu firmach krajowych. W latach 2013-16 uczestniczył w międzynarodowym projekcie badawczym 7 Programu Ramowego UE nt. innowacji i modeli biznesowych. Ekspert Unii Europejskiej w ocenie projektów badawczych (2016-17). Associate Editor (Innovation area) kwartalnika Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation oraz członek Rady Programowej Akademii Menedżera Innowacji przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Autor kilkudziesięciu publikacji z dziedziny biologii, metodologii, dydaktyki oraz zarządzania wiedzą i innowatyki, publikowanych w wydawnictwach krajowych i w światowej klasy pismach naukowych (m.in. Nature, PNAS USA, Scientometrics, Ecology). Współzałożyciel i vice-prezes Fundacji “Salus Publica” na Rzecz Zdrowia Publicznego oraz sekretarz zarządu Fundacji “Kyoto-Kraków” przy Muzeum Manggha w Krakowie.

dr Michał Jasieński
dr hab. Magdalena Kachniewska

dr hab. Magdalena Kachniewska – Profesor w Katedrze Turystyki Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, członek Rady Współpracy z Biznesem i Rady Programowej KGS SGH. W kadencji 2012-16 członek Senatu Uczelni i Dziekan Studium Magisterskiego.
Konsultant wiodący na etapie rozruchu ponad 30 obiektów hotelowych w Polsce. Propagatorka koncepcji zastosowania nowych technologii w turystyce (członek Rady Naukowej e-TravelForum, przewodnicząca kapituły konkursu „New.Tech.New.Travel”).
Doświadczenie menedżerskie gromadziła w instytucjach państwowych i prywatnych (w tym między innymi prezes zarządu spółki Efekt Hotele S.A, dyrektor generalny hoteli Best Western Krakow Premier i Express by Holiday w Krakowie oraz członek Rady Nadzorczej Europejskiego Funduszu Hipotecznego, zarządzającego 4 polskimi hotelami).
Doradca organizacji turystycznych oraz podmiotów aktywnych na gruncie ekonomii współpracy. Członek Rady Naukowej Szlaku Kanału Elbląskiego oraz Komitetu Naukowego NETOUR Project – “Network for Excellence in Tourism through Organizations and Universities”.
Współautorka licznych ekspertyz dotyczących rynku turystycznego oraz ponad 200 publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu zarządzania w turystyce.

dr hab. Magdalena Kachniewska
dr hab. Bartosz Kucharski

Profesor w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego Uniwersytetu Łódzkiego.
Adwokat w kancelarii Goński&Kucharski Adwokaci w Łodzi, specjalizujący się w prawie cywilnym i handlowym w szczególności w prawie ubezpieczeń gospodarczych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego  oraz University of Birmingham (LL.M. in Commercial Law). Zwycięzca konkursu „TEMIDA” na najlepsze prace doktorskie z dziedziny prawa zorganizowanego przez Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska. Nagrodzony nagrodą Rektora UŁ I stopnia za rozprawę habilitacyjną.

Wykładowca na szkoleniach dla aplikantów adwokackich, adwokatów, sędziów, zakładów ubezpieczeń i pośredników ubezpieczeniowych. Autor licznych publikacji i ekspertyz z dziedziny prawa cywilnego oraz gospodarczego i handlowego w szczególności z zakresu ubezpieczeń gospodarczych i pośrednictwa ubezpieczeniowego.

dr hab. Bartosz Kucharski
dr Mariusz Lipski

Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse. Adiunkt w Zakładzie Zarządzania Ryzykiem Instytutu Finansów Korporacji i Inwestycji w  Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w obszarze bankowości korporacyjnej, zdobyte na stanowiskach specjalistycznych oraz menadżerskich w czołowych bankach w Polsce. Obecnie zatrudniony na stanowisku Dyrektora Departamentu Klientów Strategicznych w Banku Ochrony Środowiska SA. Na co dzień w swojej pracy zawodowej specjalizuje się w analizie finansowej, ocenie ryzyka oraz ocenie projektów inwestycyjnych. Uczestniczył w licznych procesach organizacji finansowania bankowego dla czołowych instytucji w Polsce. Brał także udział w postępowaniach restrukturyzacyjnych podmiotów o istotnym znaczeniu gospodarczym. Autor lub współautor licznych publikacji z zakresu finansów, rynków finansowych oraz bankowości korporacyjnej.

 

dr Mariusz Lipski
Krzysztof Manthey

Ekspert w dziedzinie komunikacji, negocjacji i rozwiązywanie konfliktów, przywództwa i zarządzania ludźmi. Doświadczony trener biznesu, coach i konsultant. Humanista, socjolog. Praktyk zarządzania i pracy z klientem.
Na przełomie milleniów związany z Agora S.A.- Grupą Radiową, jako Dyrektor Sprzedaży i Regionalny Dyrektor Sprzedaży, a także Członek Zarządu w spółkach Holdingu.  Od 2004 roku pod własną marką pomaga ludziom stawać się samodzielnymi, odpowiedzialnymi, myślącymi i odważnymi liderami i specjalistami. 
Na co dzień pracuje między innymi z branżą farmaceutyczną, paliwową i logistyczną, przemysłem nowych technologii, handlem, bankami i firmami ubezpieczeniowymi, branżą medyczną, mediami i firmami reklamowymi, oraz wieloma, wieloma innymi (www.manthey.pl).
Od 2006 roku nauczyciel akademicki w warszawskim Collegium Civitas, a od 2014 roku także w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN (eMBA i eDBA).

Krzysztof Manthey
dr Magdalena Marczewska

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi zarządzania innowacjami i technologiami oraz zrównoważonego rozwoju. Autorka książek, raportów, rozdziałów książkowych i artykułów. Trener i dydaktyk współpracujący z Uniwersytetem Warszawskim, Uniwersytetem Dzieci, Akademią Menedżera Innowacji PARP, Uniwersytetem Otwartym UW oraz przedsiębiorstwami. Uczestniczyła w projektach badawczych zleconych m.in. przez Ministerstwo Środowiska, Komisję Europejską, Światową Organizację Własności Intelektualnej, Urząd Patentowy RP oraz Narodowe Centrum Nauki, w tym w 6 projektach pełniła rolę lidera projektu. Beneficjentka licznych międzynarodowych programów badawczych i edukacyjnych, m.in. na University of Kentucky, London School of Economics and Political Science, University of Padova, Vienna University of Economics and Business, Harvard Business School, University of Ferrara i Lund University. Od 2020 Dyrektor Operacyjny, a wcześniej Specjalista ds. Strategii i Rozwoju (od 2015) w eksportowej firmie z sektora spożywczego. Ekspert Komisji Europejskiej, PARP, Komitetu Technicznego nr 270 ds. Zarządzania Środowiskiem przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym oraz EIT Food.

.

dr Magdalena Marczewska
prof. dr hab. Joanna Moczydłowska

Profesor doktor habilitowana w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu, doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie psychologia. Absolwentka KUL i SGH. Odbywała staże naukowe w Uniwersytecie Katolickim w Mediolanie i w Uniwersytecie Bocconi. Konsultantka w obszarze doradztwa personalnego oraz diagnozy relacji w organizacjach. Jako nauczyciel akademicki współpracuje z Politechniką Białostocką, Uczelnią Łazarskiego, Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku. Stały ekspert Fundacji Technotalenty oraz Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia. Autorka bestsellerów wydawniczych takich jak: Zarządzanie kompetencjami zawodowymi a motywowanie pracownikówZachowania organizacyjneZarządzanie zasobami ludźmiNowe koncepcje zarządzania ludźmi i wielu innych prac naukowych oraz popularnonaukowych dotyczących psychologicznych aspektów zarządzania i przedsiębiorczości. Uczestnik licznych projektów badawczych, w tym międzynarodowego programu ASSESS: Integration of Vulnerable Migrant Groups.

prof. dr hab. Joanna Moczydłowska
prof. dr hab. Mariusz Próchniak

Ur. 19.09.1979 r. w Warszawie. W 2015 r. uzyskałem stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia (tytuł osiągnięcia naukowego – powiązany tematycznie cykl publikacji): Modelowanie wzrostu gospodarczego i realnej konwergencji w ujęciu teoretycznym i empirycznym ze szczególnym uwzględnieniem roli czynników instytucjonalnych. W latach 1997-2002 studiowałem w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Metody ilościowe i systemy informacyjne (dyplom z wyróżnieniem). Pracuję w SGH od 2002 r. – początkowo jako asystent, następnie jako adiunkt, a od 2017 r. na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Moje zainteresowania naukowe obejmują makroekonomię, a w szczególności zagadnienia związane ze wzrostem gospodarczym i realną konwergencją. Jestem autorem wielu artykułów, opublikowanych m.in. w czasopismach Economic Modelling, Eastern European Economics, Post-Communist Economies, Gospodarka Narodowa, Ekonomista, Bank i Kredyt. Uczestniczę obecnie w realizacji dwóch projektów badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki oraz jednego projektu badawczego z Narodowego Banku Polskiego. Mam duże doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć obejmujących szeroko rozumianą mikro- i makroekonomię na studiach licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych (w tym MBA).

prof. dr hab. Mariusz Próchniak
dr hab. Waldemar Rogowski

Doktor hab. nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse, profesor nadzwyczajny w Instytucie Finansów Korporacji i Inwestycji SGH. Kierownik Zakładu Zarządzania Ryzykiem w Instytucie Finansów Korporacji i Inwestycji SGH. Absolwent (magisterium) Szkoły Głównej Handlowej i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (studia podyplomowe z zakresu prawa handlowego). Wieloletni praktyk gospodarczy – Dyrektor Departamentów Ryzyka i Klientów Korporacyjnych wiodących instytucji finansowych, obecnie ekspert w Biurze Informacji Kredytowej. Przez wiele lat Ekspert Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego UNIDO. Z ramienia Banku Światowego Recenzent wycen przedprywatyzacyjnych w Ministerstwie Skarbu Państwa, głównie z sektora energetycznego i kopalni. Autor lub współautor ponad 100 publikacji z dziedziny finansów przedsiębiorstwa. Specjalizuje się w finansach przedsiębiorstwa, w tym w szczególności w rachunku efektywności inwestycji oraz zarządzaniu ryzykiem. Prowadzi zajęcia zarówno w ramach studiów licencjackich, magisterskich, podyplomowych jak i kursów, szkoleń i warsztatów dla instytucji finansowych i przedsiębiorstw.

dr hab. Waldemar Rogowski
dr inż. Bartosz Soroczyński

Prezes Zarządu firmy Polska Grupa Konsultingowa (www.pgk.pl), której podstawową działalnością są projekty doradcze, rozwój biznesu i sprzedaży, strukturyzacja finansowania, transformacja przedsiębiorstw oraz usługi nadzoru właścicielskiego.

Bartosz Soroczyński posiada ponad 20 lat doświadczenia w doradztwie, zarządzaniu, strategii, M&A, sprzedaży, finansach, inwestycjach zagranicznych i rynkach kapitałowych.

Wcześniej Vice President w firmie Philips Lighting, Dyrektor Generalny Oracle w Polsce i wieloletni globalny dyrektor w firmie IBM.

Doktor ekonomii, absolwent Harvard Business School i Politechniki Wrocławskiej.

dr inż. Bartosz Soroczyński
dr Jolanta Tkaczyk

Doktor ekonomii w zakresie zarządzania, trener, adiunkt w Katedrze Marketingu Akademii Leona Koźmińskiego. Specjalista w prowadzeniu szkoleń z zakresu marketingu, analiz rynkowych, reklamy, technik sprzedaży, obsługi klienta, zarządzania marką i zachowań konsumenckich.

Autorka ponad 50 artykułów, opracowań i monografii publikowanych w renomowanych czasopismach i wydawnictwach naukowych, a także internetowego serwisu edukacyjnego na temat marketingu (www.rynkologia.pl). Członek Stowarzyszenia ACR (Association for Consumer Research), EMAC (European Marketing Academy) oraz AAA (American Advertising Association). Kierownik Studiów Podyplomowych Zarządzanie Marketingowe, Zarządzanie w sektorach mody oraz Zarządzanie w sporcie w Akademii Leona Koźmińskiego.

dr Jolanta Tkaczyk
dr hab. Anna Ujwary-Gil, prof. INE PAN

Kierownik Studiów EMBA, pracownik naukowy Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk (INE PAN) na stanowisku profesora. Doktor i doktor habilitowany Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (Kolegium Zarządzania i Finansów). Założycielka i redaktor naczelny międzynarodowego czasopisma, pt. Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI), które jako nieliczne, interdyscyplinarne czasopismo o krajowym rodowodzie indeksowane jest w globalnych bazach Scopus i Web of Science. Założycielka i Prezes Fundacji Upowszechniającej Wiedzę i Naukę “Cognitione”, w ramach której powołała międzynarodowy Think Tank – Laboratorium Analiz Sieciowych (LAS), które zrzesza obecnie 23 ekspertów z 14 krajów. Członek Zarządu i Ekspert LAS. Laboratorium dedykowane jest analizie problemów zarządczych i biznesowych z perspektywy sieci relacji i występujących współzależności.

Autorka prac z zakresu analizy sieci organizacyjnej, zarządzania wiedzą, modeli biznesu, czy zarządzania kapitałem intelektualnym przedsiębiorstw. Stypendystka Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Norwegii. Kierownik projektu SONATA, Narodowego Centrum Nauki oraz badacz 7 RP UE w międzynarodowym projekcie Marie Curie Industry-Academia Partnerships and Pathways Programme (IAPP). Od 2001 roku Conference Director, konferencji organizowanej cyklicznie raz w roku z serii Ekonomia-Finanse-Zarządzanie, pt. Współczesne wyzwania w polityce gospodarczej, biznesie i zarządzaniu. Redaktor Naukowy ponad 30 monografii, w tym pokonferencyjnych. Członek Rad Naukowych międzynarodowych konferencji (np. Innovation Management, Entrepreneurship and Sustainability; European Conference on Innovation and Entrepreneurship; European Conference on Knowledge Management). Recenzent w międzynarodowych czasopismach (Scopus, Web of Science). Członek zespołu doradczego przy Burmistrzu Wieliczki.

dr hab. Anna Ujwary-Gil, prof. INE PAN