Program studiów EMBA

Studia “Executive Master of Business Administration” prowadzone są w INE PAN od 2008 roku. W ciągu ostatnich dwóch lat program  studiów przeszedł zasadniczą przebudowę zorientowaną na uczynienie z niego najbardziej nowoczesnego programu EMBA w Polsce. Naszą ofertę kierujemy do osób ambitnych, ciekawych, poszukujących inspiracji i niebojących się wyzwań, pragnących wyróżnić się i być krok przed konkurencją.

Program pierwszego semestru zbudowany jest według najlepszych, sprawdzonych wzorców i obejmuje główne bloki tematyczne składające się na trzon wiodących programów EMBA na całym świecie, przy czym treść poszczególnych przedmiotów odzwierciedla aktualny stan wiedzy i jest przekazywana w sposób atrakcyjny dla odbiorców, z naciskiem na pracę w zespołach i interakcje między słuchaczami i prowadzącymi. W drugim semestrze proponujemy przedmioty bardziej specjalistyczne, zaawansowane, prowadzone przez wybitnych ekspertów, pozwalające głębiej wniknąć w naturę zachodzących na rynkach i w organizacjach zmian, a także stawić czoła konkretnym problemom i wyzwaniom, przed jakimi stają współczesne organizacje w coraz bardziej konkurencyjnym i dynamiczniej zmieniającym się otoczeniu.

Kładziemy nacisk na wyjaśnianie sił i mechanizmów stojących za obserwowanymi zjawiskami lub procesami zachodzącymi
w przedsiębiorstwach i ich otoczeniu, traktując takie podejście jako podstawę podejmowania decyzji w dzisiejszym dynamicznym świecie.

Główne cele programu to:

  • pogłębienie i poszerzenie wiedzy menedżerskiej,
  • nauczenie stosowania nowoczesnych narzędzi analitycznych z zakresu zarządzania, marketingu, rachunkowości i finansów,
  • przygotowanie do analizy organizacji i otoczenia,
  • kształtowanie praktycznych umiejętności menedżerskich w zakresie różnych form relacji z otoczeniem,
  • nauka rozwiązywania konfliktów, komunikowania się, prowadzenia negocjacji,
  •  inicjowanie zmian.

Program studiów EMBA zakłada realizację następujących przedmiotów:

I Semestr studiów EMBA
Lp.Nazwa przedmiotu/modułu kształceniaRodzaj zajęć dydaktycznych*O/F Liczba godzinPunkty ECTS
1Zarządzanie strategicznewykładO204
2Ekonomia menedżerskawykład i ćwiczeniaO153
3Zarządzanie finansami
przedsiębiorstwa
wykład i ćwiczeniaO204
4Rachunkowość finansowa wykład i ćwiczeniaO154
5Doktryna jakościwykładO102
6Psychologia w zarządzaniu organizacjąwykład i warsztatyO204
7Negocjacjewykład i warsztatyO153
8Zaawansowane metody zarządzania projektamiwykład i warsztatyO204
9Prawo w biznesiewykładO52
10Statystyka w biznesiećwiczeniaO102
11Public Relationswykład i ćwiczeniaO51
12Wystąpienia publiczne w biznesiewarsztatyO51
13Przedmiot fakultatywny 1wykładF5

Łączna liczba godzin zajęć: 165
Łączna liczba punktów ECTS: 34

* – “O” przedmiot obowiązkowy do zaliczenia studiów, “F” przedmiot fakultatywny.

II Semestr studiów EMBA
Lp.Nazwa przedmiotu/modułu kształceniaRodzaj zajęć dydaktycznych*O/F Liczba godzinPunkty ECTS
1Strategie kooperacjiwykład i ćwiczeniaO102
2Ład korporacyjnywykładO52
3Strategie firm w nowej gospodarcewykładO51
4Marketing strategicznywykład i ćwiczeniaO153
5Analiza finansowawykład i ćwiczeniaO104
6Rachunkowość menedżerskawykład i ćwiczeniaO154
7Globalizacja i nowe trendy w zachowaniach konsumenckichwykład i ćwiczeniaO51
8Bezpieczeństwo w biznesiewykład i ćwiczeniaO102
9Marka osobistawykład i ćwiczeniaO102
10Komunikowanie w biznesiewykład i ćwiczeniaO102
11Work-Life Balancewykład i ćwiczeniaO102
12PrzywództwowarsztatyO204
13Zarządzanie zmianąwykład i ćwiczeniaO102
14Myślenie innowacyjne w biznesiewarsztatyO51
15Ocena projektów inwestycyjnychwykład i ćwiczeniaO102
16Przedmiot fakultatywny 2wykład i ćwiczeniaF5
17Praca podyplomowakonsultacje indywidualneO8

Łączna liczba godzin zajęć: 155
Łączna liczba punktów ECTS: 34+8

* – “O” przedmiot obowiązkowy do zaliczenia studiów, “F” przedmiot fakultatywny.